SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA

 

 

 

 

 

Altova XMLSPY Enterprise Edition 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Készítette : Barna Anita

Index : 122/2003

Irányzat : Ügyviteli informatika

Szabadka, 2007

Tartalom

 

XMLSpy szoftver rövid ismertetése. 3

XMLSpy szoftver által támogatott dokumentum típusok. 3

XML (EXtensible Markup Language) jelölőnyelv jellemzői 4

DTD technológia (Document Type Definition) 4

XML Schema (XSD) technológia. 5

Dokumentumok érvényesség ellenőrzésének oka. 5

Különbség XML és HTML jelölőnyelvek között 6

XML dokumentumok megjelenítése. 6

XML jelölőnyelv építőkövei 6

XMLSpy szotver fejlesztési környezete. 7

Project Window.. 8

Info window.. 9

Entry Helper Windows. 9

Menu Bar and Toolbar 9

Main Window.. 9

1. Text View.. 10

2. Enhanced Grid View.. 11

3. Browser View.. 11

4. Schema/WSDL View.. 12

5. Authentic View.. 17

XMLSpy Microsoft Visual Studio.NET - ben. 22

SOAP Debugger 22

SOAP kommunikációs folyamat 22

Példa, amikor SOAP hibakereső szükségeltetik. 22

SOAP hibakereső konfigurálása. 24

SOAP hibakereső elindítása. 24

SOAP kérés megtekíntése és szerkesztése. 26

Hiba javítás. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XMLSpy szoftver rövid ismertetése

 

Integrált fejlesztési környezet XML projektek tervezésére, szerkesztésére és feldolgozására. A feldogozást beépített XSLT 1.0 , XSLT 2.0, XQuery processzor valósítja meg.

 

 

XMLSpy szoftver által támogatott dokumentum típusok

 


 • Active Server Page (.asp)
 • Biz Talk Schema (.biz)
 • Chemical Markup Language (.cml)
 • Cascading Style Sheet Document (.css)
 • Document Content Description (.dcd)
 • Document Type Definition (.dtd)
 • External Entity (.ent)
 • Formatting Objects (.fo)
 • Extensible Hypertext Markup Language (.htm)
 • Extensible Hypertext Markup Language (.html)
 • JavaServer Page (.jsp)
 • Mathematical Markup Language (.math)
 • Media Catalog File (.mml)
 • MetaStream XML (.mtx)
 • Resource Description Framework (.rdf)
 • Sync. Multimedia Integ. Language (.smil)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • JSP 1.2 Tag Library Descriptor (.tld)
 • Tamino Schema Definition (.tsd)
 • Text Document (.txt)

 

 • Voice XML 2.0 (.vml)
 • Voice XML 2.0  (.vxml)
 • Wireless Markup Language (.wml)
 • Web Services Description Language (.wsdl)
 • XML Data-Reduced Schema (.xdr)
 • Extensible Hypertext Markup Language  (.xhtml)
 • DocBook 4.2 Article (.xml)
 • DocBook 4.2 Book  (.xml)
 • EJB 2.0 Deployment Descriptor (.xml)
 • IAS XBRL Document (.xml)
 • J2EE 1.3 Application (.xml)
 • J2EE 1.3 Application Client (.xml)
 • J2EE Connector 1.0 Resource Adapter (.xml)
 • Servlet 2.3 Deployment Descriptor (.xml)
 • XML Document (.xml)
 • XML Query Language (.xq)
 • XML Query Language (.xql)
 • XML Query Language (.xquery)
 • W3C XML Schema (.xsd)
 • XSL Stylesheet v1.0 (.xsl)
 • XSL Stylesheet v2.0 (.xsl)
 • XSLT Stylesheet v1.0 (.xslt)
 • XSLT Stylesheet v2.0 (.xslt)

 

 

Megemlítendő, hogy lehetővé teszi adatbázisok, word dokumentumok importálását és xml dokumentummá alakítását.

 

 

 

XML (EXtensible Markup Language) jelölőnyelv jellemzői

 

 • Adatok leírására tervezték.
 • XML-ben az XML tag-ek nincsennek előre definiálva. Mindenkinek definiálni kell a saját tag-jeit.
 • Önleíró.
 • Egy DTD-t (Document Type Definition) vagy XML sémát használ az adatok formális leírására.

 

DTD technológia (Document Type Definition)

 

A DTD a dokumentumok logikai szerkezetének alapvető részleteit írja le, vagyis az adott jelölőnyelvben használható elemeket, attribútumokat, valamint azok egymáshoz való viszonyát. Egy DTD-n belül a következő dolgokat adhatjuk meg:

 

 • Az adott dokumentumtípusban megengedett elemek körét
 • Az egyes elemekhez rendelhető attribútumokat
 • A dokumentumban szerepeltethető egyedeket (entity)
 • A külső egyedekkel kapcsolatban használható jelöléseket

 

A DTD-ket egy speciális nyelven kell megfogalmazni.

DTD-ben használt adattípusok csakis  karakterlánc, vagy karakterláncok listája.

A DTD-k zárt adatmodellt alkalmaznak, így a kiegészítésre nem sok esélyt nyújtanak.

 

Ahhoz, hogy egy XML dokumentum és egy DTD séma között kapcsolatot teremtsünk, a dokumentumban valahogyan hivatkoznunk kell a sémára. Az összerendelést a dokumentumtípus deklarációján (document type declaration) keresztül valósíthatjuk meg, amely a dokumentum elején, közvetlenül az XML deklaráció után szerepel:

 

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE talltales SYSTEM "talltales.dtd">

 

A SYSTEM kulcsszó azt jelzi, hogy a DTD-t egy külső fájl tartalmazza.

A talltales - az adott dokumentumtípusra jellemző gyökérelem (RootElem).

 

Amikor összerendelünk egy DTD-t és egy dokumentumot, a dokumentumtípus deklarációjában alapvetően kétféle eljárást követhetünk:

 • Maga a deklaráció tartalmazhat bizonyos leírásokat. Ilyenkor belső DTD-ről (internal DTD) beszélünk.
 • A deklaráció hivatkozhat egy külső fájlra, ami a DTD-t tartalmazza. Az a külső DTD (external DTD).

 

A külső DTD rendszerint az adott dokumentumtípus átfogó, soha nem változó szerkezetét írja le, míg a belső DTD-ben olyan előírások szerepelnek, amelyek az adott dokumentumra specifikusak.

 

XML Schema (XSD) technológia

 

Az XML Schema a DTD-ket hivatott leváltani, melynek segítségével létrehozott sémák

XSD (XML Schema Definition) nyelven készülnek, ezért „XSD-k” összefoglaló néven

is szokás őket említeni..

Funkcióját tekintve egy XSD rendkívül hasonló egy DTD-hez, hiszen ezzel is az XML dokumentumok egy osztályának a sémáját írhatjuk le. A DTD-khez hasonlóan az XSD-k is az elemeket, és azok tartalmi modelljeit írják le, hogy az XML dokumentumok logikai szerkezete ez alapján ellenőrizhető legyen. Ugyanakkor  az XSD-k bizonyos pontokon túl is lépnek a DTD technológia képességein. Az XSD-ben például azt is megadhatjuk, hogy egy elem milyen típusú adatokat tartalmazhat, míg a DTD esetében az elemek tartalma csak szöveg lehet. Az XSD segítségével az elemek típusát bizonyos tartalom típusokra korlátozhatjuk. Megadhatjuk például, hogy egy elem csak egész szám, vagy csak dátum lehet.

Az XSD-k legvonzóbb tulajdonsága persze az, hogy az XML szókincsen alapulnak, hiszen az XSD maga is XML alapú nyelv. Egy XSD séma tehát ugyanúgy XML dokumentum, mint azok, amelyeknek a szerkezetét leírja. Egy XSD létrehozásához semmiféle új megközelítést nem kell alkalmaznunk, semmi mással nem kell tisztában lennünk, csak a már ismert elemek és attribútumok fogalmával. Az XSD nyelv speciális elemeinek és attribútumainak nevét persze meg kell tanulnunk, de ez egyrészt nem túlságosan nehéz.

Az  XSD  egy  nyílt  végű adatmodellt szolgáltat, amely  lehetővé teszi  egyedi  jelölőnyelvek

kidolgozását, illetve az elemek közti összetett kapcsolattípusok kiépítését anélkül, hogy ezzel a dokumentumok érvényüket vesztenék.

 

Dokumentumok érvényesség ellenőrzésének oka

 

Amint azt korábban említettem a sémák alkalmazásának legfőbb oka az XML dokumentumok ellenőrizhetővé tétele.

A dokumentum érvényessége (validity) mellet az XML megalkotói bevezettek egy fogalmat is, mégpedig a jól formázottságot (well-formedness). Egy dokumentum jól formázott akkor, ha szerkezetileg megfelel az XML szabvány minden egyes előírásának.

A jól formázott dokumentumhoz nem föltétlenül tartozik séma.

A dokumentum érvényes volta (validity), annyit jelent, hogy szerkezete nem csak az XML szabályrendszeréhez igazodik, hanem egy DTD vagy XSD formájában létező sémában megadott, ennél még szigorúbb logikához is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különbség XML és HTML jelölőnyelvek között

 

 • Az XML-t az adatok leírására tervezték, amely arra koncentrál, hogy mi az adat.
 • A HTML-t pedig az adatok megjelenítésére tervezték, amely arra koncentrál, hogy miként néz ki az adat.
 • A HTML az információ megjelenítésével, XML pedig az információ leírásával foglakozik.

 

Az XML adatok mint "Adat szigetek" a HTML oldalon belül is tárolhatók. Azonban ebben az esetben is a HTML-lel arra koncentrálhat, hogy miként formázza és jelenítse meg az adatokat.

 

XML dokumentumok megjelenítése

 

Ha   neki álltunk  egy   XML project  megvalósításának, és látni szeretnénk, hogyan fest   az,  annak legjobb  módja, ha egy  megfelelően kialakított  stíluslapot rendelünk hozzá. A stíluslapok olyan formázási  leírások,  amelyek azt határozzák meg,  hogy  az  XML  dokumentum  eggyes  elemei hogyan jelenjenek meg egy webböngészőben (betűtípus, szín, szövegrész, bekezdés, képek elhelyezkedése stb).

 

XML jelölőnyelv építőkövei

 

Három különböző építőelemre támaszkodik :

 

 1. Elemek
 2. Attribútumok
 3. Értékek

 

Az elem (element) olyan építőkocka, amely valamiféle információt ír le, vagy tartalmaz. Alapvetően valamennyi XML dokumentum elemekből áll. Egy elemnek kötelezően tartalmaznia kell legalább két címkét, egy nyitót, és egy zárót. A nyitó címkék kisebb nagyobb jelek (<>) közé zárt szavak. A záró címkék ehhez nagyon hasonlóak, de közvetlenül a címke neve előtt tartalmaznak egy perjelet (/) is.

Az attribútumok olyan apró információ darabok, amelyek az elemek nyitó címkéjében bukkannak fel. Egy attribútumnak mindig van neve, és egy ehhez tartozó értéke, amelyeket egy egyenlőségjel választ el. Az érték mindig az egyenlőségjel jobb oldalán kell, hogy szerepeljen és mindig idézőjelek közé kell zárni.

 

 

 

 

 

 

 

XMLSpy szotver fejlesztési környezete

 

 • Project Window
 • Info Window
 • Entry Helper Windows
 • Menu Bar and Toolbar
 • Main Window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                 Main Window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Window

 

Könyvtárakba levő állományok és URL hivatkozások kiterjesztés vagy tetszőleges szerinti csoportosításának megjelenítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bármelyik könyvtárra jobb egér gombbal kattintva beállíthatjuk, hogy milyen kiterjesztésű állományokat jelenitsen meg, definiállhatjuk a dokumentum típusát vagy sémáját, mellyel érvényesithető a későbbiekben a könyvtár összes állománya, XSL stiluslapokat a későbbi XSL transzformációkhoz stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Info window

 

A kiválasztott állományról jelenít meg részletes információt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Entry Helper Windows

 

DTD, XML Schema, StyleVision Power Stylesheet dokumentumok elemeire kattintva megjeleníti azon elem építőköveit, könnyitve így a szerkesztést és annak nyomon követését.

 

Menu Bar and Toolbar

 

A menükben található ociók elérhetők alt + és az alkalmazásra jellemző betű.

Az eszközsorban külömböző parancsikonok jeleníthetők meg Tools menü - Customize opció- Toolbars tab kiválasztásával, melyek  a menükben található parancsok gyorsabb hozzáférhetőségét biztosítják.

 

Main Window

 

Itt szerkeszthető és jeleníthető meg a program összes állománya. Egyszerre több dokumentum is megnyitható, tab-onként tagolva.

 

5 féle nézetet külömböztetünk meg :

 

 1. Text View
 2. Enhanced Grid View
 3. Browser View
 4. Schema/WSDL View
 5. Authentic View

 

 

 

 

1. Text View

 

Itt szerkesztjük meg az XML dokumentumot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A következő kétféleképpem érhető el :

 

 1. View menü - Text View opció
 2. Main window-Text tab

 

A Tools menü - Option opció -Text fonts tabot kiválasztva tudjuk beállítani a szerkezendő XML dokumentum bizonyos elemei milyen színben, betűtípusban, betűnagyságban jelennyen meg a gyors és egyszerű, áttekinthető kód érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Enhanced Grid View

 

Az XML dokumentumok hierarchikus struktúráit jeleníti meg, mely lehetővé teszi a   könnyed áttekinthetőséget , bővithetőséget vagy leegszerűsíthetőséget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A hierarchikus elemek (XML deklaráció, dokumentum típus deklaráció, útód elemeket tartalmazó elemek) a képen is látható szürke gördülőrúd végén levő fel-illetve lefelé mutató nyíl segítségével tehessük láthatóvá vagy láthatatlanná.

 

ic_element - elem jelölése

 

ic_attrib - tulajdonság - attributum jelölése

 

3. Browser View

 

A program e lehetősége tetszik a legjobban. A frissen megszerkesztett xml dokumentum programon belül történő egyszerű és gyors megjelenítése. Mindehhez csak annyit kell tennünk, hogy egérrel rákattintunk a main window browser view nevezetű tab-jára.

 

 

 

 

 

 

4. Schema/WSDL View

 

Xml sémák és WSDL dokumentumok szerkesztésére és megjelenítésére szolgál.

 

Schema Design View

 

Két nézet típusa van :

 

a)      Schema Overview - mely egy egyszerű táblázatban megjeleníti, azaz listázza a séma összes globális összetevőit (globális elemek, komplex típusok stb).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      Bal klikk

                                            

 

                                                                                                           

                                      

                                          Globális elem létrehozás, beillesztés

 

 


                                             

                                             

 


                                                                               Elem attributúm definiálás                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                          

                                                                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elem attributum definiálásának folytatása és itt valósítható meg a későbbi módosítás.

Törölni nagyon egyszerűen tudunk, csak rá kell jobb egér gombbal kattintani az eltávolitandó elemre.

Elemet másolni, kivágni majd beillesztenni a kívánt sorba, egyszerű copy-past módszerrel, s  a kívánt helyre kattintással megvalósítható.

 

b)      Content Model View

 

Globális elemek struktúráinak és tartalmának leírása, pontosabban modellje.

A modell a kiválasztott globális elem mellett levő ikonra kattintva jeleníthető meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person elem modellje

Erre az ikonra kattintva visszaléphetünk az előző állapotba, pontosabban az összes elem ismét táblázatba való megjelenítéshez.

 


 

 

          Szerkesztő felület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új elem létrehozása :

Jobb egérgomb klikk a szerkesztői felületre, majd :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megjelenő kék kis kocka a létrehozott globális elem, melynek a Company nevet adtam, úgy hogy bele az egér bal gombjával duplán rákattintottam és beírtam.

Ezután jobb egér gombbal rá klikkeltem az elemre, hogy útod elemeket adjak hozzá.

Mielőtt hozzáadhatnám ki kell választani mi szerint legyenek az útódok csoportosítva :

 • Sequence
 • Choice
 • All

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután jöhet az útód elem hozzáadás : j.k-Add child-Element

 

Components Entry Helpers

Keresőfa nézetbe szervezi a globális komponenseket név vagy típus szerint ezzel könnyen megjeleníthető egy-egy kiválasztott komponens modellje.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Facets Entry Helpers segítségével oldal,

          minta, felsorolás értékeket adhatunk meg.

 

 

Details Entry Helpers segítségével megtekintheők illetve szerkeszhetők a kiválasztott alkotóelem tulajdonságai.

           

WSDL Design View

 

WSDL dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, megjelenítésére szolgál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operations ablak

Listázza a WSDL állomány Port típusaira vonatkozó műveleteket. Grafikusan összevannak kapcsolva egy  speciális kiszolgálón keresztül.

 

Bindings ablak

Megjeleníti az összes hozzárendelést, kötést a Port típusok és a műveletek között, mely lehet:

 • SOAP
 • http / GET
 • http / POST  

5. Authentic View

 

XML dokumentumok grafikus úton stíluslapokkal történő szerkesztése.

Az adatok, melyeket itt a felhasználó bevisz, automatikusan beágyazódnak az XML állományba, melyet elmenthetünk és megjeleníthetünk a későbbiekben. Nekünk csak az adatok megfelelő helyre való bevitele a dolgunk, a program magától megszerkeszti az ehhez szükséges XML kódokat, struktúrákat. Ez egy nagyon igényes funkciója az alkalmazásnak, hisz nem kell vergődnünk a kódszerkesztés rejtelmeivel, főleg ha nem igazán vagyunk járatossak e témában, nem is tervezzük egyenlőre, mégis gyors, mindenekelőtt látványos, formázott xml dokumentumot szeretnénk létrehozni. Ime egy pár, az előbb említett módszerrel létrehozott xml dokumentum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ahhoz, hogy egy XML dokumentumot megjeleníthessünk és szerkeszthessünk Authentic View nézetben, StyleVision Power Stylesheet - re kell asszociállnia (.sps állomány), melynek lényege Altova's StyleVision termék által kreált  XSLT stíluslap. Ez határozza meg az XML dokumentum kimeneti formáját, melyet a felhasználók adatbevitellel bővíthetnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ezt a kezdetleges, továbbfejleszthető xml dokumentumot , xml kódírás illetve struktúra szerkesztés nélkül készítettem. A cél a dokumentum volt, és annak gyors kivitelezhetősége. Az én dolgom a megjeleniteni kívánt szöveg begépelése volt, minden mást maga a program készített el. Lássuk :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML dokumentum Kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XML dokumentum struktúrája

XML dokumentum struktúrája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megjegyzem ez csak egy kezdetleges xml dokumentum, melynek továbbfejlesztési lehetőségei hatalmasak.

Úgy vélem a program ezen funkciója nagyon hasznos a munka leegszerűsítése végett, s főleg a kezdők járnak vele jól, mert sokat tanulhatnak belőle, hogy később maguk is jól szerkesztett és formázott xml dokumentumokat kreálhassanak.

 

 

 

 

Authentic menü - New Document opció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A képen látható tabok között rengeteg stíluslap között válogathatunk,

a látványossabbnál látványossabb xml dokumentumok egyszerű

kreálásához. Pl.

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ide csak be kell gépelni a szöveget és megadni annak formáját, amit

az egér jobb gombjára kattintva megjelenő menüből választhatunk ki.

A parancsok funkcionalitását illetően, egy kis gyakorlat szükséges.

 

 

XMLSpy Microsoft Visual Studio.NET - ben

 

Beépíthető a Microsoft Visual Studio .NET IDE  2002, 2003 és 2005-ös verziójába. Mindehhez XMLSpy (Enterprise vagy Professional Edition ) és Microsoft Visual Studio .NET szoftver telepítése mellett, szükségeltetik az XMLSpy Microsoft Visual Studio .NET - hez való integrációs csomag futtatása, mely letölthető a www.altova.com weboldalról.

 

SOAP Debugger

 

SOAP hibakereső hasonlóképpen működik, mint a proxy szerver a kliens és a web kiszolgáló között. Minden eggyes kérés és válasz üzenetek között fellépő fellfüggesztési pontnál segítségével kideríthető, esetleg javítható is az észlelt hiba. 8080-as számú portot használ. Nem támogatja a biztonságos HTTP kommunikációs protokollt (HTTPS).

 

SOAP kommunikációs folyamat

 

Proxy szerver elindítás után a SOAP kommunikáció a következőképpen történik:

A proxy szerver állandóan figyeli a hálózat protjára érkező kliens kéréseket. Ha a kliens az elküldött kérés után felfüggesztési pontot észlel, küld a proxy szervernek ismét egy kérést a módosítás érdekében, melyet a proxy továbbküld a web kiszolgáló szervernek. Az válaszul visszaküld a proxynak egy válasz adatot a modifikálás engedélyezésére, melyet továbbít a kliensnek.

 

Példa, amikor SOAP hibakereső szükségeltetik

 

Project window-Examples-SOAP Debugger-DebuggerClient.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az oldal szemlélteti az aktuális Keleti szabványos időzónát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kiválasztva a GMT opciót, az aktuális Nyugat-Európai idő megtekintéséhez, a következő jelenik meg :

 

 

 

 

 

 


Ilyen és hasonló hibák esetén kell használni, illetve elindítani a SOAP hibakeresőt a hibás üzenet analizására, illetve a hiba meghatározása és javítása érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

SOAP hibakereső konfigurálása

 

SOAP menü - Soap Debugger Options :

 

 

 

 

 

 

 

 


SOAP hibakereső elindítása

 

SOAP menü - Soap Debugger Session :

 

 

 

 

 

 

 

 


A forrás port alapértelmezett és automatikus beállítás.

A cél port is automatikus beállítás a WSDL állomány alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OK gombra kattintva elindul SOAP hibakereső.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A web kiszolgáló getTimeZoneTime metódust használ az időzóna kereséséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk az indításhoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Klikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk

Ez megjelenít egy hibakeresés bekapcsolva üzenetet és elküldi a SOAP kérést a hibakeresőnek.

 

 

 

 

 

 

 

SOAP kérés megtekíntése és szerkesztése

 

A SOAP kérés automatikusan megjelenik a hibakereső SOAP kérés ablakában, Text nézetben. Itt meglehet szemlélni a kérést és kijavítani a hibát.

 

 

 

 

 

 


Látható, hogy a timezone mezőnél van a hiba.

Dupla klikk a timezone mezőre, és GMD helyett GMT-t írunk be.

 

 

 

 

 

 

 


Klikk a Go gombra, hogy ezáltal elküldjük a kijavított kérési üzenetet a web                  kiszolgálónak. 5 másodperc után a web kiszolgáló válaszol a megjelenő SOAP kérésre a SOAP  válasz ablakban.

 

Klikk View menu -Word Wrap opció a kérésre kapott válasz megtekintéshez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk a Go gombra, hogy elküldjük a választ a kliensnek (ez esetben Browser window).

 

Klikk DebuggerClient.htm tab-ra :

A hiba üzenet, s látható az aktuális GMT idő.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOAP menu -  SOAP debugger session opió kiválasztásával becsukjuk a hibakeresőt.

 

Hiba javítás

 

Klikk : DebuggerClient.htm tab - Text View tab - Edit menu - Find opció - Search : GMD

 

                                            GMD-t helyett GMT-t kell írni.

                               A probléma megoldva.